HOME    Polishing    Yihui Buff Polishing Machine
22
24

Yihui Buff Polishing Machine

Yihui buff polishing machine 

Two models: 

One side buff polishing machine 

Double sides double positions buff polishing machine


11111111


2222222222


Material used with the polishing machine: white buff, yellow buff


QQ图片2018111209222633333333